Historia

Eristyspeltiseppien ammattiosasto 155 perustettiin vuonna 1964 pitkän prosessin jälkeen. Perustajina toimivat metalliliiton edustaja Peuraniemi Aaron, työnantajia edustanut Ole Malmsten ja  työntekijöiden puolesta toimi Swen Sthål. Ensimmäinen työehtosopimus kirjoitettiin käsin 1960-luvun alussa Sthålin Swenin ja työnantajien edustajien toimesta, ja se virallistettiin Metalliliiton ja eristystyönantajien välillä vuonna 1964. Työntekijät pitivät sopimusta todella heikkona, mikä johti ammattiosaston ensimmäiseen lakkoon. Lakko kesti kuukauden päivät, ja moni työntekijä menetti työpaikkansa näissä työtaisteluissa. Tämä lakko on edelleen voimassa, eikä sitä ole virallisesti lopetettu tähän päivään mennessä.

Vuonna 1974 ammattiosaston jäsenmäärä oli kasvanut lähes 300 jäseneksi, ja se jatkoi kasvamistaan ja vahvistumistaan. Tänä vuonna ammattiosaston lippu vihittiin juhlallisesti käyttöön Helsingin työväen talolla. Vihkimisessä olivat mukana osaston puheenjohtaja Veikko Puustinen, entinen puheenjohtaja Lennart Viljanen ja sihteeri Heikki Pitkänen. Lippua suunnitteli koko ammattiosaston johtokunta, ja siinä haluttiin korostaa työväen liikkeen värejä ja eristysalalle helposti tunnistettavaa symbolia. Symboliksi valittiin putkikäyrä. 

Ammattiosasto oli todella aktiivinen näinä aikoina, urheilu otettiin vahvasti mukaan toimintaan ja joka vuotinen "tikka juoksu" kisa muodostui perinteeksi. Kisa oli sekoitus tikanheittoa ja maastojuoksua. Talvella oli vuorossa ammattiosaton hiihtokilpailut jotka pidettiin Helsingin talousalueella ja muutaman vuonna järjestäjänä oli Lappeenrannan työhuonekunta. Ammattiosaston retkeilypäivät muodostuivat myös todella tärkeäksi perinteeksi jolla nostatettiin ammattiosaston jäsenten yhteishenkeä. Parhaina aikoina retkiä järjestettiin ympäri suomea monella eri paikkakunnalla, jäseniä tapahtumiin osallistui säännöllisesti noin 80.